پریز روکار فیبر نوری (ATB)

پریز روکار فیبر نوری (ATB)

ATB باکسی است که معمولاً به منظور اتصال کابل فیبر نوری به ONU در داخل ساختمان به کار برده می شود.

این باکس برای دسترسی و اتصال فیبر نوری، حفاظت از فیبر لخت و ذخیره سازی کرهای اضافه مورد استفاده قرار می گیرد.

این باکسها در دو نوع روکار و قابل نصب در داخل دیوار عرضه می شوند.