جلسه سوم آموزش مدرک CCNA توسط مهندس ایمان فرهی مدرس رسمی کمپانی میکروسافت امریکا و میکروتیک اروپا از تیم آموزشی فرکیان تک.

آموزش دوره CCNA – جلسه سوم توسط ایمان فرهی

<< مشاهده جلسه دوم آموزش CCNA

مشاهده جلسه چهارم آموزش CCNA >>

مشاهده کامل آموزشهای دوره CCNA سیسکو

منبع: صفحه آپارات مهندس ایمان فرهی