در این فیلم با نحوه راه اندازی اینترنت بدون محدودیت آشنا خواهید شد.


مدرس: مهندس ایمان فرهی

منبع: www.aparat.com/i.farahi